Μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. Συμεών Παπαδόπουλου, με γνωστικό αντικείμενο “Παιδαγωγική του Θεάτρου”


Ανακοίνωση-Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή-Παιδαγωγική του Θεάτρου