Ενημέρωση για το σεμινάριο “Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών εισαγωγή στον προγραμματισμό”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_για προκαταρκτική συνάντηση για το σεμινάριο Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών εισαγωγή στον προγραμματισμό