Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό τίτλο με υποτροφία για το 2019-2020 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής της πρότασης ενδιαφέροντος έχει καθοριστεί για 20/3/2019-
20/5/2019. Οι προτάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
eeiv@mfa.gr και αποστέλλονται στην διεύθυνση Ακαδημίας 3, 5
ος όροφος, υπόψη κ. Ηλιάνας
Παπαχριστοδούλου.