Προκήρυξη για το Βραβείο εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το 2019


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 28η Ιουνίου 2019.
Για να δείτε την προκήρυξη, παρακαλούμε  πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.forth.gr/index_main.php?l=g&c=54&i=1