Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή ενδιαφερομένων σε πρόγραμμα εξομοίωσης αποφοίτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) για το ακ. έτος 2019-2020


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόγραμμα εξομοίωσης για ΕΠΑΘ

ΑΙΤΗΣΗ για εξομοίωση