Ηερομηνία εξέταση μαθημάτων “Μαθησιακές Δυσκολίες (Ειδική Αγωγή) και “Σχέση Σχολείου-Οικογένειας μαθητών με ΕΕΑ”


Ημερομηνία εξέτασης μαθήματος ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

Ημερομηνία εξέτασης μαθήματος ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΕΑ