Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020


Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020

(Σημείωση:Μπορείτε να βρείτε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο εύκολα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στο μενού “Προπτυχιακές Σπουδές” της κεντρικής σελίδας)