Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος στο πλαίσιο εξεταστικής περιόδου


Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσεων για συμμετοχή στην εξεταστική

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (έντυπο)