Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση κατά το έτος 2019-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για
Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση κατά το έτος
2019-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στη διεύθυνση:
http://erasmus.duth.gr/node/837