Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ για το ακ. έτος 2019-2020 (142/27-09-2019)


Ανάδειξη εκπροσώπων