Μονόφυλλο Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή 2019-2020 ΕΛΣΤΑΤ Αλλοδαποί και λοιπές περιπτώσεις


Σε σχέση με το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή 2019/2020, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε (αφορά τους αλλοδαπούς φοιτητές) ότι μόλις αποκτήσετε ΑΜΚΑ, πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr στο κάτω μέρος της σελίδας και να συμπληρώσετε το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή 2019/2020, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019.

Η διαδικασία πλέον γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.