Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση α)Μεταδιδακτορικής έρευνας και β)Διδακτορικής διατριβής στη θεματική περιοχή της Ψυχολογίας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.ηλ.πρωτ.