Εκλογή εκπροσώπου μεταπτυχιακού φοιτητή ως μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΕΣΕ) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ (250/09-10-2019)


Εκλογή εκπροσώπου μεταπτυχιακού φοιτητή