Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του ΠΤΔΕ και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων


Προκήρυξη εκλογών.pd