Εγκύκλιος μετεγγραφών


Oι αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019.

Εγκύκλιος μετεγγραφών