Αναβολή σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας αποφοίτων ΕΠΑΘ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ_ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ_ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑΘ_ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ