Πρακτικό ανακύρηξης υποψηφιων για εκπροσώπηση των μελών ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος _12_11-2019_ανακοινοποίηση στο ορθό


1.ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ