Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Συνεργάτης τάξης”


ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΞΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 2019-20 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ