Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρακολούθηση Πανεπιστημιακών μαθημάτων ως Ακροατής


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιφέροντος για συμμετοχή  σε Πανεπιστημιακά μαθήματα με το θεσμό του Ακροατή