Πρόσκληση φοιτητών/τριών που δικαιούνται και προτίθενται να εξεταστούν προφορικά σε μαθήματα στην εξεταστική Ιουνίου 2020


Πρόσκληση