Ανακοίνωση δικαιολογητικών στέγασης και σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. (1084/03-03-2020)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ

 

Αίτηση σίτισης

 Υπεύθυνη δήλωση σίτισης

 

Αίτηση διαμονής στις φοιτητικές εστίες

Υπεύθυνη  δήλωση στέγασης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(άρθρο  Ν. 1599/1986)