Νέα ανακοίνωση για σίτιση και στέγαση 2019-2020


Πατήστε εδώ για το σχετικό link του Πανεπιστημίου μας

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 2019-2020 ηλεκτρονική αποστολή 12.3.2020.pdf (1) 2