Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή μαθημάτων κατά την περίοδο αναστολής


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου λόγω του Covid-19, ο Πρύτανης και οι Πρυτανικές Αρχές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με βάση σχετική απόφαση της  Πολιτείας (βλ. 1 παρακάτω),  προχώρησαν στις αποφάσεις και οδηγίες 2-4 για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και τη φυσική παρουσία στους χώρους του ΔΠΘ κατά την περίοδο της αναστολής (ακολουθούν  τα σχετικά κείμενα):

  1. ΥΠΑΙΘ – Εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  2. ΔΠΘ – Για τα εξ αποστάσεως μαθήματα στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
  3. ΔΠΘ – Για τα εξ αποστάσεως μαθήματα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
  4. ΔΠΘ – Πρόσβαση στους χώρους του Δ.Π.Θ.

Το Τμήμα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία καταγραφής των μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν όπως προτείνεται στο κείμενο 2 και σύμφωνα με το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων.  Στο τέλος  της εβδομάδος θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση (η εβδομάδα 16-22 Μαρτίου 2020 είναι εβδομάδα πιλότος για τα προτεινόμενα σενάρια και παράλληλα περίοδος προετοιμασίας αναλυτικών απλών οδηγιών για όλες τις προτεινόμενες υπηρεσίες).

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στην πρόκληση να ολοκληρωθεί το εξάμηνο χωρίς σοβαρές εκπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Καλή δύναμη σε όλους

ΠΤΔΕ/ ΔΠΘ