Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ “Επιστήμες της Αγωγής : ετερότητα, κοινωνία και εκπαίδευση”


Επιστήμες της Αγωγής : ετερότητα, κοινωνία και εκπαίδευση -Προκήρυξη ΠΜΣ

ΑΙΤΗΣΗ για το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής_Ετερότητα Κοινωνία και Εκπαίδευση