Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για την “Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων” του ΠΤΔΕ- Υποέργο 13 (1418/15-05-2020)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς για την “Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων” του ΠΤΔΕ