Ανακοινοποιημένη πρόσκληση για δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής με θέμα «Θεατρικές Μέθοδοι και η διδακτική αξιοποίησή τους στην εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: το παράδειγμα του Μανδύα του Ειδικού (Mantle of the Expert)»


Πρόσκληση Δημόσια παρουσίαση διδακτορικής διατριβής_ Γ-Μ. Κοσμά