Δηλώσεις εξαίρεσης από την εξ αποστάσεως εξέταση


Δηλώσεις εξαίρεσης απο την εξ αποστάσεως εξέταση (ανακοίνωση)

Δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στην εξ αποστάεως εξέταση όλων των μαθημάτων

Δήλωση απρόοπτων δυσχερειών κατά τη διεξαγωγή της εξ’ αποστάσεως εξέτασης

Δήλωση ειδικής εξέτασης μαθήματος ή μαθημάτων