Παράταση υποβολής προτάσεων σχετικά με τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020-2021 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης”


Ω8ΖΙ46ΨΖΥ1-ΟΛΕ-1 Ορθή Επανάληψη