Τροποποίηση δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2020


Τροποποίηση ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αίτηση τροποποίησης δήλωσης μαθημάτων (αρχείο προς επεξεργασία)