Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


Επαναπροκήρυξη εκλογών