Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Θετικών Επιστημών του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων. (16


Επαναπροκήρυξη εκλoγών