Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Διαχείριση Σχολικής Τάξης – Η οπτική εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»


Πρόσκληση σε Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής