Προσκλήσεις -παρουσιάσεις μεταπτυχιακών εργασιών


Ανακοινοποιημένη Πρόσκληση_Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας_Σ. Βούργα

Ανακοινοποιημένη Πρόσκληση_Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας_Α. Αρμουτίδου

Ανακοινοποιημένη Πρόσκληση_Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας_Α. Καρατζιά