Παρουσίαση 2ου μέρους διδακτορικής διατριβής με θέμα“Ιστορική Εξέλιξη της Αξιοποίησης της Τεχνολογίας στα ΕΠΑΛ(ΤΕΕ): Εκπαιδευτικά Λογισμικά Αξιολόγηση Χρήσης τους”.


Παρουσίαση μέρους διδακτορικής διατριβής