Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2020-2021


Πρόσκληση ERASMUS  Πρακτικής Άσκησης_2020-2021_ΠΤΔΕ

Κριτήρια Πρακτικής Άσκησης  2020-2021_ΠΤΔΕ

Αίτηση υποψηφιότητας  για _Erasmus_Πρακτική Άσκηση_ΠΤΔΕ