Αποτελέσματα στέγασης Αλεξ/πολης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β΄ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΚΑΤΑΤΑΞΗ_ΜΕ ΤΟ ΑΕΜ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ