Εξετάσεις «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία και εκπαιδευτική πραξη» και «Παιδική νεανική λογοτεχνία και πολυγραμματισμοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση»


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ_ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ