Μήνυμα του Προέδρου του Τμήματος για την έναρξη του εξαμήνου


ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ