Έναρξη μαθημάτων «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» (Υποχρεωτικό Ζ’ εξαμήνου, εξ αποστάσεως) και «Αποτελεσματική Σχολική Μονάδα»


Ανακοίνωση Π. Στραβάκου στην ιστοσελίδα για έναρξη μαθημάτων 05 και 06-10-2020, Δ’ έτος