Υποβολή δικαιολογητικών σίτισης – στέγασης Α’ έτους


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

Υπεύθυνη Δήλωση για σίτιση

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

Υπεύθυνη δήλωση για στέγαση