Εγγραφή στο eclass στο μάθημα” Χρήση Η/Υ και εφαρμογές”


Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν επιλέξει επιτυχώς στη δήλωση τους το μάθημα ” Χρήση Η/Υ και εφαρμογές”  να εγγραφούν στο μάθημα  και μέσω της πλατφόρμας eclass.

 

Η διδάσκουσα

Αμαλία Ναλμπάντη