Μήνυμα Προέδρου του Τμήματος για έναρξη εξαμήνου


ΜΗΝΥΜΑ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΕΝΑΡΞΗΣ-ΕΞΑΜΗΝΟΥ