Διαδικτυακή ημερίδα για την ενημέρωση των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το 2020-2021


 Ημερίδα για ΠΑ