Σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας για τους εξομοιούμενους αποφοίτους ΕΠΑΘ


ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΑΘ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2_2020

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΑΘ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3_2020