Υλοποίηση Προγράμματος Σπουδών Δια Βίου Μάθησης με τίτλο: «Σχολική Παιδαγωγική» από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ.


ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ.10_11

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος