Πρόσκληση σε παρουσίαση μέρους διδακτορικής διατριβής με θέμα«Εκτελεστικές λειτουργίες, μεταγνωστική ενημερότητα, λεκτική και μαθηματική σκέψη. Μελέτη παρέμβασης σε παιδιά σχολικής ηλικίας».


Πρόσκληση_Παρουσία