Παρουσίαση Τμήματος Διδακτορικής Διατριβής της υπ.διδάκτορα Χ.Τελίδου(1122/09-03-2021)


Πρόσκληση για την παρουσίαση Τμήματος Διδακτορικής Διατριβής της υπ.διδάκτορα Χ.Τελίδου, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια  Μαρία Βεργέτη (1122/09-03-2021)