Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ και για διάστημα έως και 31/08/2022 (1454/24-05-2021)


Προκήρυξη-Εκλογή Διευθυντή Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας