Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Θετικών Επιστημών του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ και για διάστημα έως και 31/08/2022 (1453/24-05-2021)


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Θετικών Επιστημών