Εξέταση μαθήματος “Διαχείριση Πολιτισμικής Ετερότητας στη Σχολική Τάξη”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι επιθυμούν και δικαιούνται να εξεταστούν στο μάθημα “Διαχείριση Πολιτισμικής Ετερότητας στη Σχολική Τάξη” να στείλουν επειγόντως email στον κ. Μαυρομμάτη Γ.